GameApps Logo

《我叫MT》攻略第三回!

2013-05-19 7291
跟住有死礦副本簡單攻略資料!呢個係哀嚎副本之後大家會挑戰到既副本,而且怪物強度已經唔係哀嚎副本可以比既!所以大家挑戰果時真係要小心喇!

 

死礦副本普通難度

 

第一關:西部荒野

怪物統計:地精(旋風斬)x2、女海盜(瞄準射擊)x10、人類女兵(魔爆術)x1

可能掉落裝備:稀有保衛者手部套件

過關獎勵:

金幣:950

經驗:306

 

 


 

第二關:食人魔工頭

怪物統計:地精(旋風斬)x2、女海盜(瞄準射擊)x4、人類女兵(魔爆術)x3、男海盜(亂射)x3

BOSS:食人魔工頭(聖光術)

可能掉落裝備:稀有保衛者手部套件

過關獎勵:

金幣:1000

經驗:324

 

 


 

第三關:海盜之夢

怪物統計:人類女兵(魔爆術)x4、男海盜(亂射)x5、人類男兵(審判)x4

可能掉落裝備:稀有保衛者手部套件

過關獎勵:

金幣:1000

經驗:324

 


 

第四關:伐木機工頭

怪物統計:女海盜(瞄準射擊)x2、人類女兵(魔爆術)x4、男海盜(亂射)x4、人類男兵(審判)x2

BOSS:伐木機工頭(閃電鏈)

可能掉落裝備:稀有保衛者手部套件

過關獎勵:

金幣:1102

經驗:342

 


 

第五關:水兵復仇

怪物統計:人類女兵(魔爆術)x4、男海盜(亂射)x3、人類男兵(審判)x6

可能掉落裝備:稀有保衛者手部套件

過關獎勵:

金幣:1102

經驗:342

 


 

第六關:鐵拳男士

怪物統計:女海盜(瞄準射擊)x5、人類女兵(魔爆術)x2、男海盜(亂射)x2、人類男兵(審判) x3

BOSS:鐵拳男士(旋風斬)

可能掉落裝備:稀有保衛者腿部套件

過關獎勵:

金幣:1102

經驗:342

 


 

第七關:大熔爐

怪物統計:地精(旋風斬)x5、女海盜(瞄準射擊)x1、男海盜(亂射)x7

可能掉落裝備:稀有保衛者腿部套件

過關獎勵:

金幣:1210

經驗:360

 


 

第八關:兄弟會頭目

怪物統計:地精(旋風斬)x2、女海盜(瞄準射擊)x4、人類女兵(魔爆術)x5、男海盜(亂射)x1

BOSS:愛德文(背刺)

可能掉落裝備:稀有保衛者腿部套件

過關獎勵:

金幣:1210

經驗:360

 


 

第九關:船長護衛

怪物統計:女海盜(瞄準射擊)x3、人類女兵(魔爆術)x1、男海盜(亂射)x9

可能掉落裝備:稀有保衛者腿部套件

過關獎勵:

金幣:1210

經驗:360

 


 

第十關:船長魚人

怪物統計:女海盜(瞄準射擊)x2、人類女兵(魔爆術)x4、男海盜(亂射)x3、人類男兵(審判)x4

BOSS:船長魚人(閃電鏈)

可能掉落裝備:稀有保衛者腿部套件

過關獎勵:

金幣:1322

經驗:378

 

 


 


死礦副本精英難度

 

第一關:食人魔工頭

怪物統計:地精(旋風斬)x2、女海盜(瞄準射擊)x3、人類女兵(魔爆術)x4、男海盜(亂射)x6

BOSS:食人魔工頭(聖光術)

可能掉落裝備:稀有保衛者手部套件

過關獎勵:

金幣:2400

經驗:324

 


 

第二關:伐木機工頭

怪物統計:女海盜(瞄準射擊)x2、人類女兵(魔爆術)x6、男海盜(亂射)x3、人類男兵(審判)x4

BOSS:伐木機工頭(閃電鏈)

可能掉落裝備:稀有保衛者手部套件

過關獎勵:

金幣:2644

經驗:342

 


 

第三關:鐵拳男士

怪物統計:女海盜(瞄準射擊)x7、人類女兵(魔爆術)x2、男海盜(亂射)x5、人類男兵(審判)x1

BOSS:鐵拳男士(旋風斬)

可能掉落裝備:稀有保衛者腿部套件

過關獎勵:

金幣:2644

經驗:342

 


 

第四關:兄弟會頭目

怪物統計:地精(旋風斬)x2、女海盜(瞄準射擊)x9、人類女兵(魔爆術)x2、男海盜(亂射)x2

BOSS:愛德文(背刺)

可能掉落裝備:稀有保衛者腿部套件

過關獎勵:

金幣:2902

經驗:360

 


 

第五關:船長曲奇

怪物統計:女海盜(瞄準射擊)x2、人類女兵(魔爆術)x6、男海盜(亂射)x6、人類男兵(審判)x1

BOSS:船長魚人(閃電鏈)

可能掉落裝備:稀有保衛者腿部套件

過關獎勵:

金幣:3172

經驗:378

 

   

 

最新評論

翻譯本站

遊戲APK下載搜尋

訂閱YOUTUBE頻道

手機版 | 聯絡我們
© GameApps.HK 香港手機遊戲網 2013-2020